resim61video
  Dualar Ve Anlamları
 
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Subhânallâhil Aziym!" 

MANASI: 
"Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Bismillâhi evvelehü ve âhirehü 

MANASI: 
Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla. BU DUA KORKULARI GİDERİR 

OKUNUŞU: 
"Hasbinallahü ve ni'melvekîl." 

MA'NASI: 
"Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir." 

SABAH AKŞAM 100 KERE OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Subhânallâhi ve bihamdihî. 

MA'NASI: 
Yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim. KORKAN KİMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN 

OKUNUŞU: 
"Hasbünallâhü ve ni'mel vekil." 

MA'NASI: 
"Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir." 


GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh. 

MANASI: 
Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki yoktur.

MUSİBETLERİ DEFETMEK İÇİN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâh". 

MA'NASI: 
"Allah Teâlâ'nın dilediği olur. Kuvvet ancak Allah'ındır.ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü. 

MANASI: 
Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla. ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA 

OKUNUŞU: 
"Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym." 

MA'NASI: 
"Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım." 


NAZARIN ZARAR VERMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu." 

MA'NASI: 
"Allâh'ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme." YATARKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü." 

MANASI: 
"Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin isminle 
uyanırım." YEDİRENE (İKRAM EDENE) YAPILACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Allâhümme at'im men et'amenî veskı men sekânî." 

MANASI: 
"Allâh'ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir. Beni içiren kuluna 
içir." 


ALLAH'IN SEVDİĞİ İKİ KELİME 

OKUNUŞU: 
Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym. 

MANASI: 
Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur. Azim olan Allah'ı 
tesbih ederim. 

BANYODAN ÇIKINCA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: Allahümme inni eûzü bike minennâri ve es'elüke ğufraneke. 

MANASI: 
Allah'ım cehennemden sana sığınırım! Yâ rabbi! Senden affını, 
bağışlamanı isterim. YENİ BİR İŞE TEŞEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI 

OKUNUŞU: 
"Allâhümme hırlî vahterlî." 

MA'NASI: 
"Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver. Benim için 
hayırlı olanını seç, 
en hayırlısını nasîb eyle." AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA 
OKUNUŞU: 
"Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî." 

MA'NASI: 
"Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor, 
O'nun 
yüce himâyesine bırakıyorum." ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke." 

MA'NASI: 
"Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana şifâ 
vermesini dilerim." KORKULU RÜYA GÖREN BU DUAYI OKUMALI 

OKUNUŞU: 
"Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm." 

MA'NASI: 
"Allah'ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan 
sana sığınırım." GECELEYİN RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA 
OKUNUŞU: 
Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn. 

MA'NASI: 
Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan 
ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum..

AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî. 

MANASI: 
Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin 
gibi, ahlâkımı da güzelleştir.

ÖFKE İÇİN OKUNACAK BİR DİĞER DUA 

OKUNUŞU: 
"Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan." 

MA'NASI: 
"Allah'ım! Beni bağışla, günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni 
şeytanın şerrinden koru." YEMEĞİN SONUNDA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ müslimiyn." 

MANASI: 
"O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi, 
içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı." HASTAYA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin. 

MA'NASI: 
"Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad 
eder 
ve senin rızan için namaza yürür." İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA 

OKUNUŞU: 
"Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim." 

MA'NASI: 
"Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni istiyoruz. 
Onların 
şerlerinden sana sığınıyoruz." 


HASTAYA KARŞI OKUNACAK BİR DİĞER DUA 

OKUNUŞU: 
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin." 

MA'NASI: 
"Allah'ım, şu kuluna şifa ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad 
eder 
ve senin rızan için namaza yürür." TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî." 

MA'NASI: 
"Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı 
bütün kötülüklerden, 
koruması için Allah'a emânet ederim." 

TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis" 

MANASI: 
"Allah'ın ismiyle. Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü 
şeytanın şerrinden (zararlarından) sana sığınırım." SIKINTILARI GİDEREN DUA 


OKUNUŞU: 
"Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en" 

MANASI: 
"Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam." 
demektir. 
Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir." TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. 

MANASI: 
Allah'ım bağışlamanı dilerim! Bana eziyet veren (ve sıkıntı) veren 
şeyleri gideren 
ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun. BELA VE MUSİBETE UĞRAMIŞ BİRİNİ GÖRÜNCE OKUNACKA DUA 

OKUNUŞU: 
Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin 
mimmen haleka tafdîlâ. 

MANASI: 
Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir 
çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolun. SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA 

OKUNUŞU: 
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve 
hüve alâ külli şey'in kadir. 

MANASI: 
Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye 
kâdirdir. Gücü herşeye yeter. DÜNYA VE AHİRET SIKINTISINI GİDEREN DUA 
OKUNUŞU: 
"Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve 
Rabbül'arşıl'azîm." 

MA'NASI: 
Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilah yoktur. 
O'na güvendim, 
O'na dayandım. O, arşın sahibidir." ZORLUKLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne 
izâ şi'te sehlâ." 

MA'NASI: 
"Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen, 
dilediğin zaman, 
zor olan şeyi kolay kılarsın." GÖZ DEĞMESİN DİYE OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Mâşâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" 

MA'NASI: 
"Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve 
güzel oldu. 
Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâh'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır." YEMEĞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Bismillâh!" 

MANASI: 
"Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi 
cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle 
yemeğimi yemeye başlıyorum." BANYOYA GİRERKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Bismillâh, Allâhümme innî es'elükel'cennete ve e'ûzü bike minennâr. 

MANASI: 
Allah'ın ismiyle. Allah'ım! Senden cenneti isterim ve cehennem 
ateşinden sana sığınırım 

BU DUA ATEŞLİ HASTALARA OKUNUR 

OKUNUŞU: 
"Bismillahil'kerim, e'ûzü billâhil'Aziym, min şerri külli ırkın 
naârin ve 
min şerri harrinnâr." 

MA'NASI: 
"Yüce Allâh'ın adıyla. Amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden 
(zararından) 
ve cehennemin amansız, helak edici ateşinin (azabının) şerrinden 
Aziym olan, Ulu 
Allâh'a sığınırım."HZ. FATIMA'NIN SABAH AKŞAM OKUDUĞU DUA 

OKUNUŞU: 
Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve 
lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin. 

MANASI: 
"Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim. 
Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz 
kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma." YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ. 
Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî" 

MA'NASI: 
"EY RABBİMİZ! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bu işimizde bize 
doğruluk ver, 
bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla." "Rabbim, göğsümü aç, ve 
işimi kolaylaştır." GECELERİ KORKAN KİMSE BU DUAYI OKUMALI 

OKUNUŞU: 
"E'ûzü bi'kelimâtillâhittâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri 
ibâdihi 
ve min hemezâtişşeyâtiyni ve en yahdurûn." 

MA'NASI: 
Allah'ın gazabından, ıkabından, insanların şerrinden, şeytanların 
vesvese ve aldatışlarından 
ve yanıma gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın tam olan kelimelerine 
sığınırım." BİR DARLIĞA BİR SIKINTIYA DÜŞEN BU DUAYI OKUMALI 

OKUNUŞU: 
"Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ 
billâhil'Aliyyil'Azıym." 

MA'NASI: 
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın adıyla. Çok yüce ve 
çok büyük 
Allâh'ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardım 
dilemekten 
başka bir amacım yoktur. O'na dayandım, O'na güvendim


NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Bismillâhi yübrîke min külli dâin yeşfiyke, ve min şerri hâsidin izâ 
hasade, 
ve min şerri külli ziy aynin." 

MA'NASI: 
"Allâhü Teâlâ, Seni bütün hastalıklardan kurtarıp şifâlar versin, 
hased edenin 
hasedini açığa vurduğu zamanki şerrinden ve gözü değen keskin gözlü 
her göz 
sahibinin şerrinden korusun." ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
"Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil- 
Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve 
Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym." 

MANASI: 
"Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur. 
Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. O, arş-ı kerîmin 
Rabbi (sahibi)dir." NAMAZI BİTİRİNCE OKUNACAK DUA 

OKUNUŞU: 
Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Ve 
lâ havle ve lâ 
kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym. 

MANASI: 
Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur. 
Allah'tan başka ilâh (ibadet edilecek) 
yoktur. Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve 
ancak Allah'ındır. 

BİR ŞEYİNİ KAYBEDEN BİR ZARARA UĞRAYAN OKUMALI 
OKUNUŞU: 
"Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağıbûun" 

MA'NASI: 
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize 
ondan daha 
hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu 
edenlerdeniz. 
(O'nun rızasını istiyoruz. O'nun hükmüne razıyız. Tek emelimiz 
Allahımızın rızasına 
ermektir).
 
  Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!

çetçet
Sitene Ekle
MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Zirve100 Site ekle
Toplist, Site Ekle, Link Ekle,Hit Yukselt,Top List Siteni Ekle Bedava Site Yayınla Oyun Siteleri Site Ekle Emlak HemenEkle.com | Siteni Ekle Toplist iyi.tc Linkcenneti site ekle noktabilet Sit-e.org link arama,site arama,Toplist Ve Dizin sitesi. İslami ve Temiz İçerikli Siteler Listesi Karşılıksız, Kodsuz Dizin sirketnet.com - reklam, site ekle, şirket ekle, toplist, siteler, link ekle www.siteadresi.org Vurgun100.Com - Türkçe Web Dizin - Siteni Ekle - Link Ekle toplist Site Cenneti Toplist Servisi,Google Pr Kasma,Google'da Yükselme,Google'dan Hit Alma HitskinTR - Toplist Hizmeti Hitsiz.NET Dizin Buldun.com Eğlence Siteleri nettebul.com Dizin rehberi, link cenneti, dizin cenneti, firma ekle, firma rehberi, site ekle, link ekle, firma rehber, firma, link, dizin, wep site ekle, blok ekle, Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Tncydmr.com Toplist World best toplist site Top Fishing Websites at TopFishingSites.Com TOP 100 FISHING SITES WORLD-OF-FISHING resim61video.tr.gg
Vote for Toplist WORLD-OF-FISHING - latin ladies Evrensel Dünya
Sitetistik Arama Motorları Arama Motoru Site Ekle Add URL AramaniA=Arama Motorunuz toplist site ekle
Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
Free Search Engine Submission
Free Search Engine Submission
<% Set StrHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP" ) StrHTTP.Open "GET" , "http://www.linkinback.com/d.php?id=VpmZr2gLW5", false StrHTTP.send icerik = StrHTTP.Responsetext response.write icerik %>